Cold and wet first stage at Paris-Nice with a victory for BORA-hansgrohe

It is nice to be back at Paris-Nice, the race that gave me my first professional victories ten years ago but it sure was a tough first stage. The rain, cold and winds made it hard for everybody but we worked very well as a team and got the win and yellow jersey. Congratulations to Max.

Je pekné byť späť na Paris-Nice, na pretekoch, kde som pred desiatimi rokmi získal moje prvé profesionálne víťazstvo, treba však povedať, že to určite bola tvrdá prvá etapa. Dážď, chlad a vietor to sťažovali všetkým, ale ako tím sme pracovali veľmi dobre a získali víťazstvo a žltý dres. Gratulujem Maxovi.

BORA-hansgrohe (Photo BettiniPhoto)

Paris – Nice 2020 – 78th Edition – 1st stage Plaisir – Plaisir 154 km – 08/03/2020 – Peter Sagan (SVK – Bora – Hansgrohe) – photo Nico Vereecken/PN/BettiniPhoto©2020