Second at the Down Under Classic

I’m happy with my result today at the Down Under Classic. It was a hot and fast day and I’d like to thank all my teammates for their work, especially Daniel Oss, Oscar Gatto and Maciej Bodnar that protected me. They helped me keep clear of the crashes in the finale and that was important today. Overall, I’m satisfied with the start of the Santos Tour Down Under and the season. (Photos VeloImages)

Som spokojný s mojím dnešným výsledkom na Down Under Classic. Bol to horúci a rýchly deň a rád by som samozrejme poďakoval všetkým svojim tímovým kolegom za ich prácu, najmä Danielovi Ossovi, Oscarovi Gattovi a Maciejovi Bodnarovi, ktorí ma celý deň chránili. Pomohli mi, aby som sa vyhol pádom vo finále a práve to bolo dnes dôležité. Celkovo som spokojný so začiatkom pretekov Tour Down Under a aj celej sezóny.

Photo copyright @veloimages
Photo copyright @veloimages
Photo copyright @veloimages
Photo copyright @veloimages