Stage 2 and day for the climbers at the Tour of California

Stage 2 of the Amgen Tour of California was for the climbers. We all worked to control the race and bring Rafal Majka safe and in a good position to the start of the climb and he finished in a strong second place. We have five more stages and opportunities to try our chances.

2. Etapa Amgen Tour of California bola určená pre vrchárov. Všetci sme pracovali tak aby sme kontrolovali priebeh pretekov a Rafala Majku doviezli na bezpečnej pozícii na začiatok stúpania. Napokon skončil na dobrom druhom mieste. Máme pred sebou ešte ďalších päť etáp a teda aj príležitostí vyskúšať naše šance.

Amgen Tour of California, Stage 2. Photo copyright VeloImages

 

Amgen Tour of California, Stage 2. Photo copyright VeloImages

 

Amgen Tour of California, Stage 2. Photo copyright VeloImages

 

Amgen Tour of California, Stage 2. Photo copyright VeloImages

 

Amgen Tour of California, Stage 2. Photo copyright VeloImages